School voor hoogbegaafden: Walburg College Zwijndrecht

 

Walburg-college-Zwijndrecht

Hoogbegaafden moeten niet bijzonder behandeld worden. Dat is de gemiddelde stelling in dit egalitaire landje over hoogbegaafdheidsonderwijs. Bovendien is het ook heel duur om speciaal onderwijs voor hoogbegaafden in te richten. Toch zijn er een aantal scholen die een beschermde leeromgeving aanbieden aan hoogbegaafden. Een daarvan is het Walburg College in Zwijndrecht. Een samenvatting. 

Een beschermde omgeving, voor 3 jaar

Het Walburg College heeft voor hoogbegaafden met een IQ >130 een aparte klas, de masterclass. In deze klas is er plaats voor 20 tot 22 kinderen die gedurende drie jaar bij elkaar in de klas zitten. Ze kunnen daarbij niet blijven zitten, hoe slecht hun cijfers ook zijn.

De gedachte erachter is, dat hoogbegaafden moeten ontdekken wat leren is. Dat ze erachter moeten komen waar ze hun leermotivatie uithalen. Dat ze zelf intrinsiek gemotiveerd raken om te leren. En dat ze, ook rekening houdend met hun sociaal-emotionele ontwikkeling (hallo puberteit!), daar meer tijd voor nodig hebben.

Een blij kind is een succesvol kind

Het doel van de Masterclass is daarom vooral om na die drie jaar blije kinderen af te leveren. De meeste kinderen uit de masterclass stromen door naar vwo, maar voor sommigen is het beter als zij uitstromen naar havo of zelfs mavo. Omdat ze daar simpelweg gelukkig van worden. En dat is voor het Walburg College de maatstaf van hun succes, niet het aantal Einsteins dat ze afleveren. Om dit te begeleiden zijn er steeds 2 mentoren: een voor de klas en een persoonlijke mentor. Er is gedurende de hele masterclass iedere week een mentoruur.

Tweetalig technasium

Qua inhoud is de masterclass een tweetalig technasium, waarbij Latijn en Grieks als keuzevakken gevolgd kunnen worden (1 uur Latijn in de brugklas, 2 uur Grieks en 2 uur Latijn in de tweede en derde klas). Het Walburg College heeft ook een reguliere tweetalig technasiumklas, een gymnasiumklas en een tweetalige klas met wie de masterclassleerlingen projecten samen doen. Ze zijn dus niet volledig afgeschermd van de buitenwereld.

Het technasiumonderwijs bestaat in hoofdzaak uit het vak Onderzoek & Ontwerpen, waarbij leerlingen samenwerken aan projecten met een beta-insteek. Dit vak krijgen de leerlingen 5 uur per week. In de brugklas werken ze aan drie projecten, in de tweede en derde klas aan vier. Meer lezen over technasiumonderwijs.

Bij het tweetalig onderwijs (tto) krijgen de leerlingen niet alleen meer Engels, maar worden ook andere vakken (geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, wiskunde, science en zelfs ook gym) in het Engels gegeven. Tijdens de projecten en uitwisselingen wordt er aandacht besteed aan de Britse cultuur. Meer lezen over tweetalig onderwijs (tto)

Haast je langzaam

Op het Walburg College streven ze er naar om hoogbegaafden zo veel mogelijk binnen hun leeftijdsgroep geïnteresseerd en gemotiveerd te houden. Het is niet hun ambitie om 16-jarigen af te leveren aan de universiteit. Maar als je kind dan zelf bedacht heeft waarvoor het wil gaan, dan zijn er wel mogelijkheden om verrijkingsprogramma’s te volgen, bijvoorbeeld van Erasmus MC of TU Delft.

iPads in de klas

Vanaf volgend jaar zullen alle brugklassen op het Walburg College gebruik maken van iPads in de klas. Toen Junior een dagje meeliep, verbaasde hij zich over het feit dat leerlingen zaten te gamen terwijl ze iets moesten opzoeken op de iPad. En hij verbaasde zich nog meer dat de lerares daar niet heel streng tegen op trad. Dat is volgens de masterclasscoordinator ook iets wat de leerlingen zelf moeten ontdekken. En dat is iets waar je als ouder ook tegen moet kunnen.

En dan

Voor toelating tot de masterclass is de uitslag van een IQ-test (score >130) bij een psycholoog leidend, bij voorkeur via de WISC-test. Dat is handig als je worstelt met schoolstrijd en het schooladvies niet strookt met je gevoel als ouder. Of als de CITO-scores niet leiden tot een vwo-advies.Tijdens een intakegesprek kijkt een coordinator of het kind, de verwachtingen van de ouders en het aanbod van de masterclass goed op het elkaar aansluiten. Soms kan een hoogbegaafd kind beter naar een reguliere gymnasium, technasium of TTO-klas.

De extra ouderbijdrage voor de masterclass bedraagt 725 euro per jaar.Hiervoor zijn de extra kosten voor technasium en TTO onderwijs en de extra begeleiding inbegrepen.

Voor niet-strebers

Als jij of je hoogbegaafde kind niet prestatie gedreven is, of als je kind last heeft heeft van faalangst, onzekerheid of onderpresteren, denk dan eens aan de masterclass van het Walburg College. Voor hoogintelligente en ambitieuze kinderen met een hoge intrinsieke motivatie tot presteren (of ouders die dat voor hun kind wensen) lijkt deze school minder passend.

Meer informatie

http://www.walburgcollege.nl

Advertisement

3 thoughts on “School voor hoogbegaafden: Walburg College Zwijndrecht

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.