Hoogbegaafd en een sprong in het diepe

Hoogbegaafd en een sprong in het diepe

Back space back space back space back space. Het is de derde keer dat ik een artikel verwijder, niet eens opsla als concept. Ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Hoe ik moet vertellen hoe we, nadat we een annuleringsbrief zelf op zoek moesten naar een passende oplossing voor Junior. Hoe de ene school afwachtend bleef, onwillend of incompentent om zelf met oplossingen te komen die binnen financiële en organisatorische kaders past. Hoe de andere school meevoelde en meedacht. Hoe we deze week ervoeren hoe belangrijk een betrokken schoolmanagement is voor de kwaliteit van het onderwijs.

Back space back space back space. Laat ik me concentreren op het resultaat. En het verdriet en de teleurstelling laten voor wat het is. Junior gaat volgend jaar naar de middelbare school. Naar een ‘kangoeroe’klas voor hoogbegaafden op een lyceum. Op een school met een betrokken onderwijsmanagement.

Extra geld voor de scholing voor leraren over hoogbegaafdheid is stap 1. Flexibiliteit of meer ruimte in de bekostiging van ‘kangoeroe’klassen voor hoogbegaafden is stap 2. De metamorfose van schoolmanagers naar schoolleiders is stap 3. Een leider met lef. Lef om een sprong in het diepe te nemen. En te vertrouwen op de kracht van de docenten.

No more back space. Take a leap of faith. 

xoxo – irene

Advertisement

3 thoughts on “Hoogbegaafd en een sprong in het diepe

      1. I live in Sint Maarten, and although I can’t read or speak Dutch, I’ve learned to recognize it. Sometimes I can even figure out some of what is being written in the local job classified ads–the only thing in Dutch in the local newspaper! It’s good you’re doing the class in English, and I wish you much success with blogging in either language. I’m not a master at grammar, but if you ever want to pass something by me, feel free. 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.