Copyright

Nederlands

Voorzover niet anders vermeld, is alle content op deze site van Irene Trimp. Je mag deze content (tekst, foto’s, video en elke ander vorm van informatie) hergebruiken en aanpassen voor niet-commercieel gebruik, zolang je de regels van deze Creative Commons licentie toepast.

Creative Commons-Licentie
Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 4.0 Internationaal-licentie.

Uitzondering! Voor het audio, video en beeldmateriaal  van mijn kinderen is kopiëren, delen of bewerken zonder mijn toestemming niet toegestaan.
Wil je geld verdienen met behulp van mijn content? Stuur me dan een mailtje en dan stemmen we een passende vergoeding af.
Ik probeer zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met de auteursrechten van anderen. Maar ik ben ook maar een mens. Mocht je vinden dat ik misbruik maak van jouw werk, stuur me dan een mailtje. Dan lossen we het samen op.

English

Unless mentioned otherwise, all content on this site belongs to Irene Trimp. I’m sharing this with the internet under a non-commercial Creative Commons license.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Exeption! Please don’t copy, edit or share any audio, video or images of my children on this blog without my consent.

Want to use my work commercially? Please contact me for a fitting fee.

I try to be as prudent as possible regarding copyright of others. Any infringement of copyright is unintended. I’m only human though. If you feel I took advantage of your work, please contact me so we can work it out.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.